Author: Ahmad Waleed Khaliqi

ویبلاگ و بلاگ نویسی به زبان دری – بخش دوم 0

ویبلاگ و بلاگ نویسی به زبان دری – بخش دوم

ایجاد کردن یک ویبلاگ هرگز یک کار پیچیده و گران نیست. در واقع، انترنیت روزانه به صورت متداوم گواه ایجاد ویبلاگ های بیشتر و بیشتر است. اینطور به نظر میرسد که گویا هر فرد...

وبلاگ و بلاگ نویسی به زبان دری – بخش اول 1

وبلاگ و بلاگ نویسی به زبان دری – بخش اول

آیا می خواهید یک ویب سایت شخصی داشته باشید؟  تا افکار خود را برای جهانیان بیان کنید؟ آدرس ها عکس ها و یا ویدیو های مورد علاقه خود را به اشتراک بگذارید؟ عقاید سیاسی،مذهبی...